Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 21,90 €
Predĺženie 21,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 21,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .reviews je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .reviews domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .reviews
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .reviews je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .reviews nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .reviews môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Rightside (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .reviews môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.reviews).